Vergi Numarası Üreticisi

  

Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki 4358 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca; "Kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek zorundadırlar."

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler için vergi kimlik numarası, 1/7/2006 tarihinden itibaren 11 haneli olan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasıdır.

Vergi Usül Kanunu ve 4358 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, kişi ve kuruluşlara (tüzel kişilere) vergi dairelerinden alacakları 10 haneli vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorundadırlar.

Özet olarak bir dönem için şahıslar için de zorunlu tutulmuş bu numaranın oluşturulması da bir algoritmaya dayanmaktadır. Vergi kimlik numarası 10 haneden oluşmaktadır. İlk 9 hanesi gerçek numara bilgisini tutmakta, 10. hanesi de kontrol/doğrulama amaçlı eklenmiştir.

Vergi numarasının ilk 9 rakamına sırayla 10 eklenip sıra değeri (en büyük basamak değeri 1 ve en küçük basamak değeri 9 kabul edilir) çıkarılır, çıkan sonucun modül 10'a göre değeri alınır. Elde edilen değer 9 ise bir işlem yapmadan bırakılır. 9 dan farklı bir rakam elde edildi ise değer 2'nin 10 eksi sıra değeri kuvveti ile çarpılıp, modül 9 a göre değeri ele alınır. Tüm rakamlar için bu işlemler tekrar edildiğinde yeni elde edilen bu 9 rakam toplanır ve modül 10'a göre değeri hesaplanır. Elde ettiğimiz rakam 10 dan çıkarılır ve tekrar modül 10'a göre değeri vergi numaramızın 10. rakamımızı verir.

Biraz daha matematiksel olarak ifade etmek gerekirse ;

Vergi Numarasının ilk 9 rakamı için d, kontrol basamağı için c kullanırsak :

Vergi No = d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 c1

İlk 9 rakam olan d1..d9 değerlerini i = 1..9 için d[i] olarak ifade edersek;

p[i] = (d[i] + 10 - i) mod 10

p[i] = 9 => q[i] = 9
p[i] != 9 => q[i] = (p[i] * 2^(10 - i)) mod 9

c1 = (10 - (Σ q[i] mod 10)) mod 10

Örneğin Vergi Kimlik Numarası : 018273645x olsun.

p[1] = ( d[1] + 10 - 1 ) mod 10 = (0 + 10 - 1) mod 10 = 9
p[2] = ( d[2] + 10 - 2) mod 10 = (1 + 10 - 2) mod 10 = 9
p[3] = ( d[3] + 10 - 3 ) mod 10 = (8 + 10 - 3) mod 10 = 5
p[4] = ( d[4] + 10 - 4 ) mod 10 = (2 + 10 - 4) mod 10 = 8
p[5] = ( d[5] + 10 - 5 ) mod 10 = (7 + 10 - 5) mod 10 = 2
p[6] = ( d[6] + 10 - 6 ) mod 10 = (3 + 10 - 6) mod 10 = 7
p[7] = ( d[7] + 10 - 7 ) mod 10 = (6 + 10 - 7) mod 10 = 9
p[8] = ( d[8] + 10 - 8 ) mod 10 = (4 + 10 - 8) mod 10 = 6
p[9] = ( d[9] + 10 - 9 ) mod 10 = (5 + 10 - 9) mod 10 = 6

q[1] = 9
q[2] = 9
q[3] = (p[3] * 2^(10 - 3)) mod 9 = (5 * 2^7) mod 9 = 1
q[4] = (p[4] * 2^(10 - 4)) mod 9 = (8 * 2^6) mod 9 = 8
q[5] = (p[5] * 2^(10 - 5)) mod 9 = (2 * 2^5) mod 9 = 1
q[6] = (p[6] * 2^(10 - 6)) mod 9 = (7 * 2^4) mod 9 = 4
q[7] = 9
q[8] = (p[8] * 2^(10 - 8)) mod 9 = (6 * 2^2) mod 9 = 6
q[9] = (p[9] * 2^(10 - 9)) mod 9 = (6 * 2^1) mod 9 = 3

i = 1..9 için Σ q[i] = 9 + 9 + 1 + 8 + 1 + 4 + 9 + 6 + 3 = 50

c1 = (10 - (Σ q[i] mod 10)) mod 10 = (10 - 50 mod 10) mod 10
c1 = (10 - 0) mod 10 = 0

Vergi Kimlik Numarası 0182736450